นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างแรก ดังนั้นบริษัทฯจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่บริษัทฯเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าเอง การที่ลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าลูกค้ายอมรับนโยบายของบริษัทฯทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้บริษัทฯและเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นบริษัทฯจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของลูกค้าอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯจึงเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของบริษัทฯกับลูกค้าเท่านั้น

ทางบริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือ เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของบริษัทฯได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯลูกค้าจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าลูกค้าจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับบริษัทฯ และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของลูกค้าเอง

คลังข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของบริษัทฯเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น เมื่อลูกค้าได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับบริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจะเก็บรวมรวมไว้ อาจมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • วันเกิด
 • เพศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
 • เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
 • เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ลูกค้าต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทฯนอกเหนือจากบนเว็บไซต์
 • นอกจากนี้ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลที่ลูกค้าให้กับบริษัทฯเพื่อ
 • การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของลูกค้ากับระบบของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของลูกค้าเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ
 • เพื่อตรวจสอบจำนวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น
 • รวมทั้งเพื่อให้บริษัทฯรู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯมากขึ้น
 • เพื่อที่บริษัทฯจะสามารถดำเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของบริษัทฯมากยิ่งขึ้น
 • เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของลูกค้า อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากบริษัทฯ และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา
 • บริษัทฯมีความมั่นใจว่าลูกค้ามีความคิดเห็นที่ตรงกับบริษัทฯและยินยอมให้บริษัทฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า ผู้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ
 • บริษัทฯขอส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอันได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า

เมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียนกับบริษัทฯบนเว็บไซต์ของบริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด แล้ว บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากบริษัทฯตามโอกาสต่างๆ โดยลูกค้าสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงกดลิงก์ยกเลิกข่าวสารจากท้ายจดหมายข่าวที่บริษัทฯส่งไปให้ลูกค้า

การชำระเงินค่าสินค้าของลูกค้าจะถูกดำเนินการโดยตัวแทนของบริษัทฯ บริษัท บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด จำกัด ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางตัวแทนของบริษัทฯได้เพียงทางเดียวเท่านั้นตามข้อมูลการชำระเงินที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ โดยลูกค้าต้องติดตามกระบวนการชำระเงินและแจ้งบริษัทฯทุกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบของบริษัทฯ แต่ด้วยเหตุผลทางด้านการรักษาข้อมูลที่เข้มงวด บริษัทฯจึงไม่สามารถเรียกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าขึ้นมาเองได้โดยตรง อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เพียงเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ด้วยบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเอง ลูกค้าจะสามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการแล้วได้ทั้งหมด ทั้งที่ อยู่ในระหว่างการจัดการตามคำสั่งซื้อและที่กำลังรอการจัดส่ง ลูกค้าสามารถจัดการตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดส่ง ข้อมูลทางธนาคาร และการรับจดหมายข่าวสารได้ด้วยตัวลูกค้าเอง

ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้เป็นความลับมิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใดๆ ได้ บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่เป็นไปตามความถูกต้องได้ หากความเสียหายนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัทฯ

อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ลูกค้าสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าบนเว็บไซต์บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด ขอยืนยันให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของบริษัทฯเป็นอย่างดีที่สุด บริษัทฯปกป้องและรักษาข้อมูลของลูกค้าด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

 • กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
 • ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย

การลบหรือทำลายข้อมูล

ลูกค้ามีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยแจ้งคำร้องผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท ได้ที่ info@myu-nique.com

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของลูกค้ากับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากเครือบริษัทของบริษัทฯและบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระเงินจากบริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด ให้ลูกค้า อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้า โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย

บริษัท บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด จำกัด มีความรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ทุกครั้งที่ลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯจะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

 • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของลูกค้า
 • ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์
 • เว็บไซต์ที่ลูกค้าใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด
 • หน้าเว็บในบริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด ที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชม
 • ระยะเวลาที่ลูกค้าเยี่ยมชม ข้อมูลที่ลูกค้าค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ติดต่อ

หากลูกค้ามีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เชื่อว่าบริษัทฯไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างน่าพึงพอใจ ต้องการติชม หรือร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้าติดต่อบริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด